Mobilkran

Crane Norway Group har nærmere 150 mobilkraner og er en ledende aktør innen løfteoppdrag. Med en allsidig og moderne maskinpark, utfører våre kranførere alle oppdrag med fokus på høy sikkerhet og kvalitet.

Vår organisasjon har gjennom mange år i bransjen utviklet en solid kompetanse og er svært løsningsorienterte når det gjelder våre kunders utfordringer. Vi løser alle typer oppdrag, store som små. Ved spesielle eller mer kompliserte oppdrag, benytter vi oss av vår egen engineeringavdeling, som i form av sin erfaring, finner beste måte å angripe utfordringen på.

Med våre fleksible mobile enheter, er vi alltid klare for å ta på oss et nytt prosjekt. Vår visjon er “Alltid på Plass” og med den godt innarbeidet i organisasjonen, tilbyr Crane Norway Group alltid de optimale løsningene på vegne av kunden.

IMG_0057

2015-02-25 09.34.49

P1000398

Kranbil

Med en utstyrspark bestående av kranbiler og kransemier med tilhørende hengerløsninger, kan Crane Norway Group utføre store og små oppdrag innenfor dette segmentet. Våre biler er utstyrt med kraner fra 30tm til 155tm.

Transport

Med en moderne og velholdt utstyrspark, bestående av et stort antall semitrailere, lastebiler, kranbiler og avanserte hengerløsninger, er transport et svært viktig markedsområde for Crane Norway Group.

Vi har erfaring fra en lang rekke prosjekter og utfører både store og små transportoppdrag. Med stort fokus på kundeservice, kvalitet og sikkerhet, tilbyr Crane Norway Group de beste transportøkonomiske løsningene for våre oppdragsgivere. Sammen med våre kvalifiserte medarbeidere, er vi alltid klare for nye utfordringer, uansett vanskelighetsgrad.

DSC06359

Munkholmen full

nordicc_MG_6490_

Olje og gass

Helt siden starten på det norske oljeeventyret, har Crane Norway Group vært en viktig brikke under byggingen og vedlikeholdsarbeidet innenfor olje- og gassindustrien i Norge og Sverige.

Vi har etter hvert fått bred erfaring når det gjelder landbaserte petroleumsanlegg og offshore-installasjoner, og det er ingen tvil om at olje- og gassindustrien er et viktig markedsområde for gruppen.

Raffinerier

Kontinuerlig vedlikehold og service på raffinerier for oljeselskaper utgjør en betydelig del av Crane Norway Group sin virksomhet. Utbyggingsprosjekter for norske og internasjonale olje- og raffineriaktører er også en av gruppens satsingsområder og vi har mer enn 20 års erfaring på området.

Våre kraner og personell arbeider daglig på raffinerier i Hammerfest, Aukra, Mongstad og Kollsnes for å nevne noen. I tillegg er gruppen leverandør til større utbyggings- og vedlikeholdsprosjekter og står for leveranser av alt innenfor kraner, tungløft, transport og prosjektering.

Offshore

I tillegg til løfte- og transportleveranser på landbaserte petroleumsanlegg, er oppdrag offshore for oljeindustrien et viktig arbeidsområde. Crane Norway Group har lang erfaring med mobilkraner i arbeid på offshoreinstallasjoner på norsk sokkel, gjennom datterselskapet Nordic Crane Vest AS. Gruppen utfører også ingeniørtjenester og prosjektering i forbindelse med arbeid offshore.

Olje- og gassindustrien stiller høye krav til sikkerhet. Derfor sørger vi for at utstyret vårt til enhver tid er sertifisert og at personalet har nødvendige kvalifikasjoner og fagbrev.

Industri

Vi utfører alle typer tjenester for industrien. Vi løfter tunge konstruksjoner med en eller flere kraner etter behov, transporterer dem gjerne fra A til B, planlegger jobber sammen med kundene og påtar oss ansvaret for både planlegging og gjennomføring av oppdragene.

Våre ansatte sitter på stor lokalkunnskap og har et meget godt forhold til våre mange kunder innenfor industrien. Vi leverer tjenester til lokale samarbeidspartnere over hele landet.

God service til enhver tid er vårt varemerke.

20150426-P4260007

DSC_0046

DSC_0040

Vindkraft

Vindkraftindustrien er en viktig oppdragsgiver og bruker av stort og spesialisert utstyr i Crane Norway Group. Store vindmølleutbygginger krever nøyaktig planlegging av logistikk, transport og løfteoperasjoner for å oppnå et effektivt og kostnadsbesparende konsept for kunden.

Crane Norway Group har maskiner, utstyr og kyndig personell som håndterer de kritiske arbeidsoperasjonene ved transport og løft.

DSC00264

nordicc_MG_1768_

DSC00225

Tungløft

Crane Norway Group har lang erfaring innen planlegging og gjennomføring av løfteoperasjoner.

Med dagens maskinpark, disponerer selskapet kraner med løftekapasitet på opp til 750 tonn, som dekker det meste av løfteoperasjoner som gjennomføres i Norden. For øvrig finnes det ingen øvre grense for hva slag oppdrag vi kan gjennomføre.

Tungløft omfatter normalt løfteoperasjoner som er planlagt god tid i forkant av operasjonen, og innebærer som oftest også en del engineeringaktiviteter. Grundig planlegging sikrer at løftet kan gjennomføres raskt og effektivt, uten uforutsette situasjoner og sørger dermed for forutsigbarhet for kundene våre

DSC_0042

DSC00091

DSC_0052

Engineering

Engineering er en viktig del av Crane Norway Group sin virksomhet og bringer en ny dimensjon til gjennomføringen av løft- og transportoperasjoner.

Vår organisasjon som består av høyt kvalifiserte ingeniører med solid teoretisk kunnskap og praktisk erfaring, gir oss i samarbeid med høyt kvalifiserte fagarbeidere kompetanse til å løse selv de mest krevende oppgaver innen løft- og transportoppdrag.

Med avansert 3D-animasjonsverktøy kan komplekse løfteoperasjoner planlegges med millimeters nøyaktighet og sørge for forutsigbarhet samt økt sikkerhet i forbindelse med gjennomføring av operasjonene. I tillegg til planleggingen av operasjoner, er våre ingeniører i besittelse av solid kompetanse innen beregning og alle former for regelverk og standarder til å kunne tilby komplette engineeringtjenester ved alle former for løft og transport.

Detaljplanlegging av løfte og transportoperasjoner

Utviklingen av markedet samt strenge krav til sikkerhet og kvalitet, gjør at stadig flere kunder krever detaljert planlegging med skriftlige prosedyrer og dokumentasjon i forkant av operasjonene. Detaljplanlegging av en løfteoperasjon med bruk av 3D datasimulering, medfører at våre ingeniører i praksis gjennomgår og kvalitets sikrer hele løfteoperasjonen i forkant. Ved denne gjennomgangen kan vi enkelt verifisere gjennomførbarheten av operasjonen i alle faser. Med verktøyet kan vi planlegge nøyaktig hvor kranen må stå, kontrollere løftehøyde og klaring man trenger for å gå klar av fysiske hindringer, samt dokumentere kranens kapasitet i alle faser. Samtidig blir det gjort en ekstra risikovurdering av operasjonene, som kommer i tillegg til den obligatoriske risikovurderingen, som alltid gjennomføres av våre operatører i forkant av en operasjon. Denne formen for planlegging, bidrar til ytterligere sikkerhet og mer effektiv gjennomføring av operasjonene.

Installasjonsstudier

Tradisjonelt blir vi som løft- og transportleverandør involvert i siste fase av prosjektet, når konstruksjonene er ferdig prefabrikkert og klare for installasjon. I denne fasen av prosjektet er alle rammebetingelser allerede definert lang tid i forveien og vi er ofte tvunget til å bruke mindre kostnadseffektive løsninger og utstyr til installasjonen. Vi tilbyr derfor våre kunder konsulenttjenester, slik at de kan benytte seg av vår spesialkompetanse og dermed også gjøre jobben enklere.

Omfanget av en installasjonsstudie varierer etter kundens behov, og innebærer blant annet rådgivning i form av evaluering av alternative installasjonsløsninger. I denne fasen blir ulike alternative installasjonsmetoder vurdert opp mot hverandre, basert på kriterier som: gjennomførbarhet, gjennomføringstid, totalkostnad, risiko, usikkerhet og så videre. Basert på dette grunnlaget, får kundene et solid grunnlag til å velge det designet som gir den mest kostnadseffektive og sikre gjennomføringen av prosjektet. Samtidig får kundene ofte nyttige innspill til konstruksjonsendringer, som kan gjøre nye og effektive installasjonsmetoder gjennomførbare.

Design og beregning

Våre ingeniører har lang og solid erfaring innen tegning, beregning og dokumentasjon av alle former for løfte- og transportutstyr. I tillegg til å kunne utvikle og designe utstyr for egne operasjoner, tilbyr vi våre kunder løsninger på komplette spesialdesignede løfte- og transportredskaper, design og beregning av stroppe- og riggearrangement og så videre.

Eksempler på typiske design og beregningsoppdrag:

  • Levering av spesialdesignet løfteåk med minimum krokhøyde for transformator
  • Levering av spesialdesignet seksjonsbasert løftebjelke
  • Tegning og beregning av spesialtilpassede stroppearrangement
  • Levering av beregningsdokumentasjon for eksisterende redskaper eller løftepunkter
  • Design, beregning og levering av lastfordelingsplater for kraner
  • Design, beregning og levering av transportkrakker for betongelementer

Engineering1

Bilde 2

Engineering2

Spesialkompetanse

Crane Norway Group har levert tjenester til fundamenterings- og anleggsbransjen i flere tiår og dette er blant våre store forretningsområder.

Våre kraner og personell arbeider over hele landet med store og små fundamenteringsjobber til enhver tid, både fra flåte og lekter og til lands.
Vi kan tilby et bredt spekter beltegående Heavy-Duty maskiner med kapasiteter fra 60 tonn og oppover. Maskinene er laget for spesielt dynamiske operasjoner og har stor kapasiteter på motor, vinsjer og belter.
For spesialisert anleggsvirksomhet har vi utarbeidet gode rutiner og prosedyrer som er bygget på lang erfaring. Dette avdekker risikomomenter og bidrar til at vi kan gjøre en effektiv og sikker jobb.

Grabbing/Mudring

Med et bredt spekter av hydrauliske og wire-mekaniske grabber, står vi rustet til å grave ut alle typer masser, til lands som til vanns. Med grabb hengende i kran er dybde ingen utfordring og graving kan foregå med stor rekkevidde.

Dypkomprimering

For å bedre setningsforholdene i grunn kan fylling og de underliggende masser komprimeres med fallodd før bygging. Dypkomprimering reduserer porevolumet og øker setningsmotstanden i fyllingen. Dypkomprimering er et godt alternativ til annen fundamentering for nybygg og gir mulighet til direktefundamentering på fylling.
Fyllingen vil erfaringsmessig sette seg ca. 5 til 10 % under komprimering, noe avhengig av energier som tilføres og kvaliteter på fyllingen.
For å oppnå ønsket dybdevirkning må det stilles krav til den tilførte energien som avhenger er loddvekt og fallhøyde.
Med våre maskiner står vi rustet til å komprimere med fallodd på 25 tonn fra 20 meters høyde.

Fundamentering

I mange tilfeller er det hensiktsmessig å sette stålkjerner, spuntnåler og betongpeler ved hjelp av mobilkraner. Vi tilbyr bred kunnskap og erfaring innenfor slike oppdrag og har maskiner spesielt bygget for å takle harde arbeidsforhold.

Grabbing

gran

Dypkomprimering

dypkomprimering-tjonnemyr

Fundamentering

spunt