Vindkraft

Vindkraftindustrien er en viktig oppdragsgiver og bruker av stort og spesialisert utstyr i Crane Norway Group. Store vindmølleutbygginger krever nøyaktig planlegging av logistikk, transport og løfteoperasjoner for å oppnå et effektivt og kostnadsbesparende konsept for kunden.

Crane Norway Group har maskiner, utstyr og kyndig personell som håndterer de kritiske arbeidsoperasjonene ved transport og løft.