Tungløft

Crane Norway Group har lang erfaring innen planlegging og gjennomføring av løfteoperasjoner.

Med dagens maskinpark, disponerer selskapet kraner med løftekapasiteter som dekker det meste av løfteoperasjoner som gjennomføres i Norden. For øvrig finnes det ingen øvre grense for hva slag oppdrag vi kan gjennomføre.

Tungløft omfatter normalt løfteoperasjoner som er planlagt god tid i forkant av operasjonen, og innebærer som oftest også en del engineeringaktiviteter. Grundig planlegging sikrer at løftet kan gjennomføres raskt og effektivt, uten uforutsette situasjoner og sørger dermed for forutsigbarhet for kundene våre