Olje og gass

Olje- og gassindustrien i Norge.

Helt siden starten på det norske oljeeventyret, har Crane Norway Group vært en viktig brikke under byggingen og vedlikeholdsarbeidet innenfor olje- og gassindustrien i Norge.

Vi har etter hvert fått bred erfaring når det gjelder landbaserte petroleumsanlegg og offshoreinstallasjoner, og det er ingen tvil om at olje- og gassindustrien er et viktig markedsområde for gruppen.

Raffinerier

Kontinuerlig vedlikehold og service på raffinerier for oljeselskaper utgjør en betydelig del av Crane Norway Group sin virksomhet. Utbyggingsprosjekter for norske og internasjonale olje- og raffineriaktører er også en av gruppens satsingsområder og vi har mer enn 20 års erfaring på området.

Våre kraner og personell arbeider daglig på raffinerier i Hammerfest, Aukra, Mongstad og Kollsnes for å nevne noen. I tillegg er gruppen leverandør til større utbyggings- og vedlikeholdsprosjekter og står for leveranser av alt innenfor kraner, tungløft, transport og prosjektering.

Offshore

I tillegg til løfte- og transportleveranser på landbaserte petroleumsanlegg, er oppdrag offshore for oljeindustrien et viktig arbeidsområde. Crane Norway Group har lang erfaring med mobilkraner i arbeid på offshoreinstallasjoner på norsk sokkel, gjennom datterselskapet Crane Norway Vest AS. Gruppen utfører også ingeniørtjenester og prosjektering i forbindelse med arbeid offshore.

Olje- og gassindustrien stiller høye krav til sikkerhet. Derfor sørger vi for at utstyret vårt til enhver tid er sertifisert og at personalet har nødvendige kvalifikasjoner og fagbrev.

Industri

Vi utfører alle typer tjenester for industrien. Vi løfter tunge konstruksjoner med en eller flere kraner etter behov, transporterer dem gjerne fra A til B, planlegger jobber sammen med kundene og påtar oss ansvaret for både planlegging og gjennomføring av oppdragene.

Våre ansatte sitter på stor lokalkunnskap og har et meget godt forhold til våre mange kunder innenfor industrien. Vi leverer tjenester til lokale samarbeidspartnere over hele landet.

God service til enhver tid er vårt varemerke.