Mudring og Grabbing

Crane Norway Group er spesialist på utgraving av masser fra havbunn for utdypning av kaier, havner og farleder.

Med et bredt spekter av hydrauliske og wire-mekaniske grabber, står vi rustet til masseforflytning av alle typer masser, til lands som til vanns. Kassegrabber og appelsingrabber i både wiremekanisk og hydraulisk lukkemekanisme har vi tilgjengelig. Våre grabber har størrelse fra 1,5 til 6,5 kubikk meter og har egenvekter fra 2 til 12,8 tonn. Våre grabber har verdens største biceps.

Crane Norway Group er spesialist på utgraving av masser fra havbunn for utdypning av kaier, havner og farleder. Arbeidene utføres fra båt, lekter eller fra land og transport til massedeponi kan skje enten med lastebil, båt eller splitlekter. For undervannsarbeid brukes generelt tyngre og svært robuste grabber som tåler høye påkjenninger og som er i stand til å grave selv i harde sjikt.

Utskiftning av masser som myr, jord, stein, morene, leire og andre løsmasser i forbindelse med bygging av veier, utgraving av spuntkasser og oppføring av andre konstruksjoner, utføres effektivt med kran og grabb. Typisk arbeidsradius for maskinen er opp til 30 meter og ubegrenset dybde. For graving i jomfruelig terreng brukes utstyr tilpasset massenes beskaffenhet for å optimalisere produksjon.

Bulkmaterialer fra båt losses fra kai. Vi benytter ofte større og lettere grabber som er optimalisert i forhold til høy produksjon basert på egenvekt av bulkmaterialet. Samtidig er utstyret tilpasset slik at skader på skrog og lasterom ikke skal oppstå.

Med grabb hengende i kran er avstand og dybde ingen utfordring. Graving kan foregå med stor rekkevidde til store dyp. Ved grabbing og mudring utsettes kranen for høye dynamiske krefter. Våre robuste beltekraner er perfekt egnet for denne type materialhåndtering.