Engineering

Engineering er en viktig del av Crane Norway Group sin virksomhet og bringer en ny dimensjon til gjennomføringen av transport- og løfteoperasjoner.

Vår organisasjon som består av høyt kvalifiserte ingeniører med solid teoretisk kunnskap og praktisk erfaring, gir oss i samarbeid med høyt kvalifiserte fagarbeidere kompetanse til å løse selv de mest krevende oppgaver innen løft- og transportoppdrag.

Med avansert 3D-animasjonsverktøy kan komplekse løfteoperasjoner planlegges med millimeters nøyaktighet og sørge for forutsigbarhet samt økt sikkerhet i forbindelse med gjennomføring av operasjonene. I tillegg til planleggingen av operasjoner, er våre ingeniører i besittelse av solid kompetanse innen beregning og alle former for regelverk og standarder til å kunne tilby komplette engineeringtjenester ved alle former for løft og transport.

Detaljplanlegging av løfte og transportoperasjoner

Utviklingen av markedet samt strenge krav til sikkerhet og kvalitet, gjør at stadig flere kunder krever detaljert planlegging med skriftlige prosedyrer og dokumentasjon i forkant av operasjonene. Detaljplanlegging av en løfteoperasjon med bruk av 3D datasimulering, medfører at våre ingeniører i praksis gjennomgår og kvalitets sikrer hele løfteoperasjonen i forkant. Ved denne gjennomgangen kan vi enkelt verifisere gjennomførbarheten av operasjonen i alle faser. Med verktøyet kan vi planlegge nøyaktig hvor kranen må stå, kontrollere løftehøyde og klaring man trenger for å gå klar av fysiske hindringer, samt dokumentere kranens kapasitet i alle faser. Samtidig blir det gjort en ekstra risikovurdering av operasjonene, som kommer i tillegg til den obligatoriske risikovurderingen, som alltid gjennomføres av våre operatører i forkant av en operasjon. Denne formen for planlegging, bidrar til ytterligere sikkerhet og mer effektiv gjennomføring av transport- og løfteoperasjoner.

Installasjonsstudier

Tradisjonelt blir vi som løft- og transportleverandør involvert i siste fase av prosjektet, når konstruksjonene er ferdig prefabrikkert og klare for installasjon. I denne fasen av prosjektet er alle rammebetingelser allerede definert lang tid i forveien og vi er ofte tvunget til å bruke mindre kostnadseffektive løsninger og utstyr til installasjonen. Vi tilbyr derfor våre kunder konsulenttjenester, slik at de kan benytte seg av vår spesialkompetanse og dermed også gjøre jobben enklere.

Omfanget av en installasjonsstudie varierer etter kundens behov, og innebærer blant annet rådgivning i form av evaluering av alternative installasjonsløsninger. I denne fasen blir ulike alternative installasjonsmetoder vurdert opp mot hverandre, basert på kriterier som: gjennomførbarhet, gjennomføringstid, totalkostnad, risiko, usikkerhet og så videre. Basert på dette grunnlaget, får kundene et solid grunnlag til å velge det designet som gir den mest kostnadseffektive og sikre gjennomføringen av prosjektet. Samtidig får kundene ofte nyttige innspill til konstruksjonsendringer, som kan gjøre nye og effektive installasjonsmetoder gjennomførbare.

Design og beregning

Våre ingeniører har lang og solid erfaring innen tegning, beregning og dokumentasjon av alle former for løfte- og transportutstyr. I tillegg til å kunne utvikle og designe utstyr for egne operasjoner, tilbyr vi våre kunder løsninger på komplette spesialdesignede løfte- og transportredskaper, design og beregning av stroppe- og riggearrangement og så videre.

Eksempler på typiske design og beregningsoppdrag:

  • Levering av spesialdesignet løfteåk med minimum krokhøyde for transformator
  • Levering av spesialdesignet seksjonsbasert løftebjelke
  • Tegning og beregning av spesialtilpassede stroppearrangement
  • Levering av beregningsdokumentasjon for eksisterende redskaper eller løftepunkter
  • Design, beregning og levering av lastfordelingsplater for kraner
  • Design, beregning og levering av transportkrakker for betongelementer