Dypkomprimering

Dynamisk dypkomprimering er en teknikk som brukes for å bedre setningsforholdene i grunnen.

Dypkomprimering øker tettheten av masser på betydelige dybder ved å tilføre høyenergi sjokkbølger.

Metoden benyttes som fundamentering før man setter opp bygninger eller til å stabilisere fyllinger eller områder med løse masser. Metoden reduserer porevolumet og øker setningsmotstanden i massene. Dypkomprimering er et godt alternativ til annen type fundamentering for nybygg og gir mulighet til direkte fundamentering på fylling.

Massene komprimeres med fallodd fra kran i et gitt rutemønster over området for å bedre setningsforholdene. Erfaringsmessig vil massene sette seg 5 til 15 % under komprimering, noe avhengig av energier som tilføres og massenes beskaffenhet.

For å oppnå ønsket dybdevirkning må loddvekt og fallhøyde prosjekteres slik at den tilførte energien gir ønsket virkning. Vi har fallodd med vekt fra 12 til 25 tonn og kan med våre dypkomprimeringsmaskiner generere energier opp til 5.000 kNm.

Nærliggende konstruksjoner som veier, brukar, betongkonstruksjoner, kaier og bygg må kartlegges og overvåkes systematisk gjennom prosjektet. Om nødvendig kan det iverksettes forebyggende tiltak for å redusere vibrasjonene.

En praktisk tilnærming til hvor høye energier som trengs for å oppnå god nok dybdevirkning, prosjekteres etter prøvekomprimering i forskjellige områder av fyllingen.