Velkommen til
Crane Norway Group

Crane Norway Group er med sine Crane Norway selskaper en ledende og tradisjonsrik leverandør av alle typer kran- og transporttjenester.

Crane Norway Group er med sitt store utvalg av maskiner landsdekkende gjennom sine Crane Norway selskaper og har avdelingskontorer etablert i alle deler av Norge.

Selskapet utfører løfte- og transportoppdrag innen alle bransjer og størrelsesorden og drar nytte av 40 års erfaring med arbeid på landbaserte petroleumsanlegg og bruk av mobilkraner offshore.

Crane Norway Group har sitt hovedkontor på Sola ved Stavanger.

Vi har erfarne fagfolk og utstyr tilgjengelig hele døgnet – alle dager i uken for å løse våre kunders store og små behov med våre mobilkraner fra 3 til 500 tonn, beltekraner fra 100 til 650 tonn og lastebilkraner opp til 185 t/m.

Fagfolk med høy kompetanse

Våre koordinatorer og prosjektansvarlige står klare for å hjelpe deg med å få jobben gjort uansett hvilket behov du som kunde har – enten det gjelder enkeltstående løft med en av våre lastebilkraner, løft og forflytting av kolli som krever spesialutstyr eller omfattende engasjement over tid med større mobilkraner.

Vi tar ansvar for god planlegging, bruk av erfarne fagfolk med høy kompetanse, samt sikrer rett utstyr og tilstrekkelig kapasitet.
Vår førsteprioritet er å være på plass for deg som kunde, uansett oppdragets størrelse – med HMS som øverste prioritet.

nordicc_MG_1768_ 120_200 1920

Medvirkning til miljøvennlig og bærekraftig utvikling

Crane Norway tenker bærekraft og vil være en klimavennlig leverandør i bransjen. Vårt største fotavtrykk i dag er dessverre utslipp av klimagasser fra våre maskiner og kjøretøy som benyttes i arbeidet. Men hvert år gjennomfører vi betydelige investeringer nye og klimavennlige enheter.

Maskinparken består av elektriske, hybridelektriske, biodieseldrevet og enheter drevet på fossilt drivstoff. Våre maskiner er moderne og det prioriteres teknologi som klarer utslippskravene.