Nordic Crane Vest flytter til nytt lokale i Bergen

Nordic Crane Vest AS sin avdeling i Bergen blir å finne på ny adresse fra 1.juli 2017.
Vi ønsker alle kunder og samarbeidspartnere velkommen til vårt lokale i Åsamyrane 281, hvor vi vil ha større plass og være bedre posisjonert for fremtiden.

Kontaktinfo er som tidligere:

Sentralbord: 55 70 62 00
Vakttelefon: 930 51 800

Morten Mastadøy – Driftsleder
976 77 754

Tore Vaage – Adm. driftsstøtte Olje & Gass
951 96 950

Helge Nyheim – Markedskoordinator
464 31 220

Harald Saltveit – Driftssjef
951 96 965