NORDIC CRANE VEST AS OVERTAR SEABROKERS KRAN OG TRANSPORT AS

NORDIC CRANE VEST AS OVERTAR SEABROKERS KRAN OG TRANSPORT AS

Med virkning fra 1. juni 2017 gjennomføres virksomhetsoverdragelse mellom Seabrokers Kran & Transport AS og Nordic Crane Vest AS.

Virksomhetsoverdragelsen innebærer at Nordic Crane Vest tilføres ca. 20 kran- og transportenheter og ansatte. Havnekraner er unntatt overføringen. Overdragende virksomhet har utøvd sine aktiviteter i lik praksis som Nordic Crane Vest AS som ser anledningen styrkende for alle interesseparter.

Nordic Crane Vest AS er et selskap i Crane Norway Group AS som er en ledende aktør innenfor løfteoperasjoner og transport. Virksomheten er landsdekkende og disponerer nærmere 300 enheter innenfor mobilkraner, lastebilkraner og transportutstyr. Gruppens styrke er bred erfaring, høy kompetanse og store ressurser.