Utstyr:

Effektiv mobilisering, rask forflytning, unik fremkommelighet i ulendt terreng og presis manøvrering på trange byggeplasser kjennetegner våre hjulgående teleskopkraner. Disse maskinene er et naturlig førstevalg enten man skal løfte byggematerialer på byggeplass, bistå med stål og betongmontasje, bygge stillas eller flytte et stabbur eller en garasje. Mange av disse maskinene opererer jevnlig på revisjonsstanser ved raffinerier, utbygging og vedlikehold av vann- og vindkraft, bygging av større konstruksjoner til industrien og ved andre petrokjemiske installasjoner.

Våre beltekraner kjennetegnes av sin unike styrke og kommer spesielt til sin rett på større montasjeprosjekter, fundamenteringsjobber, masseforflytning og dypkomprimering. Beltekraner kan flyttes både med last i krok og i opprigget tilstand, noe som gjør dem ekstremt fordelaktige på prosjekter der maskinen må forflyttes på anlegget i løpet av byggeperioden.

Mobilkran og løftetabeller

Mobilkran 10-tonn

Mobilkran 25-tonn

Mobilkran 45-tonn

Mobilkran 50-tonn

Mobilkran 55-tonn

Mobilkran 55-tonn

Mobilkran 55-tonn

Mobilkran 60-tonn

Mobilkran 65-tonn

Mobilkran 70-tonn

Mobilkran 75-tonn

Mobilkran 80-tonn

Mobilkran 80-tonn

Mobilkran 90-tonn

Mobilkran 100-tonn

Mobilkran 100-tonn

Mobilkran 100-tonn

Mobilkran 130-tonn

Mobilkran 130-tonn

Mobilkran 160-tonn

Mobilkran 160-tonn

Mobilkran 160-tonn

Mobilkran 200-tonn

Mobilkran 200-tonn

Mobilkran 220-tonn

Mobilkran 220-tonn

Mobilkran 300-tonn

Mobilkran 400-tonn

Mobilkran 500-tonn

Mobilkran 500-tonn

Beltekran og løftetabeller

Beltekran 100-tonn

Beltekran 130-tonn

Beltekran 180-tonn

Beltekran 200-tonn

Beltekran 220-tonn

Beltekran 300-tonn

Beltekran 600-tonn

Beltekran 650-tonn

Trucks og trailers