Oppdrag i hele landet

Vi har god forståelse for at alle oppdrag varierer i størrelse og omfang. Dermed vil også noen oppdrag kreve skreddersydde avtaler og løsninger fra oss.

Enkelte ganger kan oppdraget begrense seg til kun en liten del av landet og vil dermed kun trenge assistanse fra ett av våre avdelingskontor. Andre ganger vil oppdraget strekke seg fra nord til sør, hvilket betyr at du høyst sannsynlig vil trenge bistand fra flere av avdelingskontorene i landet. Da vil våre dyktige ansatte på marked fungere som en nasjonal aktør, som kan være til god hjelp med planleggingen og gjennomføringen av oppdraget – både lokalt og nasjonalt.

Vi finner alltid en løsning

Markedsavdelingen håndterer henvendelser fra alle kunder som har behov for en avtale som strekker seg på tvers av avdelinger, over hele eller store deler av landet. Våre ansatte på marked hjelper til med å løse logistikkutfordringer og finner den løsningen som passer best for deg. Denne avdelingen skal kunne svare deg på det meste av slike spørsmål og kan inngå avtaler på vegne av alle selskapene. På markedsgruppa vil du bli møtt med høy grad av fagkompetanse og lang erfaring. Derfor kan du som kunde stole på at du blir ivaretatt på best mulig måte. Markedsgruppa jobber for og på tvers av alle Crane Norway selskapene og kan derfor bistå med å gi deg som kunde den beste mulige løsningen for ditt prosjekt.

Markedsgruppa tar ansvar for planleggingen av prosjektet og fungerer som bindeleddet mellom deg og alle avdelingskontorene. Vår førsteprioritet er å være på plass for deg som kunde, uansett omfanget av oppdraget!

Marked

Kontaktinformasjon

Ta gjerne kontakt med oss på epost: marked@cranenorway.com eller direkte til en av våre medarbeidere på marked under.