Miljøpolitikk

Vi i Crane Norway skal bidra til en miljøvennlig og bærekraftig
utvikling i samfunnet.

Dette skal vi gjøre ved å identifisere våre miljøaspekt, utføre
forebyggende tiltak, sørge for etterlevelse og kontinuerlig forbedring,
og stille krav til valg av leverandører av produkter og tjenester.

Arbeidet med å begrense vår påvirkning på ytre miljø angår alle i
virksomheten, og vi skal følge gjeldende lover, forskrifter og krav.

Vår visjon «Alltid på plass», og våre verdier «Glede – til å stole på – løsningsorientert» er styrende for vårt helse- og sikkerhetsarbeid.