MILJØPOLITIKK

VI I CRANE NORWAY GROUP SKAL BIDRA TIL EN MILJØVENNLIG OG BÆREKRAFTIG UTVIKLING I SAMFUNNET.

DETTE SKAL VI OPPNÅ GJENNOM Å IDENTIFISERE VÅRE MILJØASPEKT, GJØRE FOREBYGGENDE TILTAK, SØRGE FOR ETTERLEVELSE OG KONTINUERLIG FORBEDRING, SAMT STILLE KRAV TIL VALG AV LEVERANDØRER AV
PRODUKTER OG TJENESTER.

ARBEIDET MED Å MINIMERE VÅR PÅVIRKNING PÅ YTRE MILJØ ANGÅR ALLE I VIRKSOMHETEN, OG VI SKAL FØLGE GJELDENDE LOVER, FORSKRIFTER OG KRAV.

VÅR VISJON «ALLTID PÅ PLASS», OG VÅRE VERDIER «GLEDE – TIL Å STOLE PÅ – LØSNINGSORIENTERT» ER RETNINGSGIVENDE FOR VÅRT MILJØARBEID.