KVALITETSPOLITIKK

CRANE NORWAY GROUP SKAL HA KVALITET SOM FOKUS I ALLE LEDD AV ORGANISASJONEN OG VÅRE OPPDRAG SKAL ALLTID UTFØRES MED HØYESTE GRAD AV SERVICE.

CRANE NORWAY GROUP SKAL LEVERE TJENESTER I SAMSVAR MED GJELDENDE LOVVERK, KRAV OG STANDARDER, SAMT ETTERLEVE VÅR VISJON «ALLTID PÅ PLASS».

VI I CRANE NORWAY GROUP SKAL OPPNÅ DETTE GJENNOM BRUK AV VÅR TOTALMODELL OG KONTINUERLIG FORBEDRING AV PROSESSER OG SYSTEMER.