Kvalitetspolitikk

Crane Norway skal ha kvalitet som fokus i alle ledd av organisasjonen,
og våre oppdrag skal alltid utføres med høyeste grad av service.

Crane Norway skal levere tjenester I samsvar med gjeldende lovverk
og krav, og etterleve firmaets visjon «Alltid på plass».

Vi i Crane Norway skal styrke kvaliteten gjennom disiplin til
ledelsessystemet for kvalitet og kontinuerlig forbedring av prosesser.