Helse- og sikkerhetspolitikk

Crane Norway skal ivareta et trygt og godt arbeidsmiljø
for ansatte, kunder og samarbeidspartnere.
Arbeidsmiljøet skal være i samsvar med gjeldende lovverk
og aktuelle krav.

Våre ansatte er vår viktigste ressurs og vi ønsker at hver medarbeider skal kjenne seg betydningsfull.

Vår målsetning er at det ikke skal skje uhell eller skader på mennesker, materiell eller miljø.
Dette skal vi oppnå gjennom risikovurderinger og forebyggende tiltak.

Vår visjon «Alltid på plass», og våre verdier «Glede – til å stole på – løsningsorientert» er styrende for vårt helse- og sikkerhetsarbeid.